คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ให้บริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู และฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้ :

งานกายภาพบำบัด

·      กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท  อัมพฤกษ์ อัมพาต บาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง

·      กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและทรวงอกและหลอดเลือด

·      กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีปัญหาอาการปวด เช่น ปวดหลัง , ปวดเข่า , ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

·      กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

·      การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด

·      เพิ่มประสิทธิภาพและการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการบาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬา สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย

·      ให้บริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆ เช่น ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าสามขา อุปกรณ์พยุงหลัง ฯลฯ   

·      โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

งานกิจกรรมบำบัด   

·      การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด

·      การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และเรียนรู้

·      การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน

·      การตรวจประเมินและการรักษาผู้ที่มีปัญหาการกลืน

·      การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

·      การกระตุ้นผู้ป่วยที่มีปัญหาความบกพร่องด้านการพูด

·      ฝึกทักษะการใช้มือหยิบจับในรูปแบบต่างๆในผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้มือ

·      ฝึกการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง

การให้บริการ

·      รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง ( Ultrasound Therapy ) เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของกล้ามเนื้อ

·      รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนลึก ( Short wave Diathermy ) เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่ออักเสบ

·      รักษาด้วยความร้อนแบบตื้น ( Superficial Heat ) ได้แก่ แผ่นประคบร้อน , ถุงเยลลี่ร้อน และขี้ผึ้งพาราฟฟิน เป็นต้น

·      รักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าลดปวด ( Interferential Current , TENS)

·      เครื่องดึงคอ ( Cervical traction ) เครื่องดึงหลัง ( Pelvic traction )

·      รักษาอาการปวดด้วยเครื่องเลเซอร์ ( Laser Therapy ) , เครื่องคลื่นกระแทก ( Shock wave Therapy )

·      รักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical stimulation )

·      การออกกำลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆอาทิเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยนักกายภาพบำบัดและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องบริหารเข่าแบบต่อเนื่อง , เครื่องพยุงทรงตัวในการช่วยยืน ,อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

·      รักษาด้วยการดัดและดึง (Mobilization and Manipulation)  การนวดเพื่อการรักษา  ( Therapeutic Massage)

·      การทำกายภาพบำบัดในผู้ใหญ่และเด็กที่มีปัญหา ไอ เสมหะคั่งค้าง โดยการเคาะปอด ดูดเสมหะด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด

·      การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ,ฝึกเดินใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

 

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจกายภาพ ลดปวด แพ็กเกจกายภาพ ลดปวด