คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับวันเสาร์-อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111

ข้อมูลทั่วไป

ระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่สำคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบไปด้วยอวัยวะภายในที่สำคัญอย่างหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย เราจึงพร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร เอกซเรย์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และทำการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้ง

คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดให้บริการระบบทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

การบริการของคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ

·      บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

·      บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร

·      ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

·      ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่

·      ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี

·      ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต

·      ตรวจอัลตราซาวด์และ เครื่อง X ray computer

 ท่านสามารถพบแพทย์ที่คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ในกรณีดังนี้

·      สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร

·      ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด

·      อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น

·      ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา 

·      ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

·      ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

 โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

·      โรคทางเดินอาหารในเด็ก Pediatric GI 

·      โรคกระเพาะอาหารลำลำไส้เล็กส่วนบน Peptic Ulcer

·      โรคลำไส้อักเสบ  Enteritis

·      โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ Colitis

·      โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)

·      โรคกรดไหลย้อน Gastro esophageal reflux disease (GERD)

·      โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer

·      โรคมะเร็งหลอดอาหาร Esophageal Cancer

·      โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer

·      โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ  Gastroenteritis

·      โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ Colitis

·      โรคมะเร็งตับ Liver Cancer, Hepatocellular Carcinoma

·      โรคตับอักเสบเรื้อรัง  Chronic hepatitis

·      โรคไวรัสตับอักเสบ Hepatitis

·      โรคตับอักเสบจากพิษสุรา Alcoholic Liver Disease 

·      โรคตับแข็ง Liver Cirrhosis

·      โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร GI  tract Infections

·      ท้องเสีย Diarrhea

·       ท้องผูก Constipation

·      โรคลำไส้แปรปรวน Irritable Bowel Syndrome, Constipation

·      โรคตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis

·      โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ Gallstones, Cholangitis 

·      โรคมะเร็งในท่อน้ำดี Cholangio Carcinoma

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.จำรัส พงษ์พิศ

อายุรกรรม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แพ็กเกจการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร