ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Emergency and Trauma Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร

Heart Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Fertility Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

Royal Life Anti-Aging Clinic

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

แพ็กเกจและโปรโมชั่น ดูทั้งหมด

ผ่าตัดรัดษาผ่านกล้องทางนรีเวช

Laparoscopic Surgery Package

ผ่าตัดรัดษาผ่านกล้องทางนรีเวช

แพ็กเกจคัดกรองโรคหัวใจ

Heart Check Up Package

แพ็กเกจคัดกรองโรคหัวใจ

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

Cancer Screening Package

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. วัชรดา อักขระ

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

คลินิกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

BDMS เดินหน้าสู่ความสำเร็จ นำทีมโรงพยาบาลในเครือ รับ 7 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก

BDMS เดินหน้าสู่ความสำเร็จ นำทีมโรงพยาบาลในเครือ รับ 7 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก

ดูบทความทั้งหมด