ค้นหาแพทย์

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

ชํานาญการพิเศษ : สูตินารีเวช

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์สุขภาพสตรี เสาร์ 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เสาร์ 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999