ศูนย์สมองและระบบประสาทเปิดให้บริการวันจันทร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ เลา 09.00-12.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

            เนื่องจากสมองและระบบประสาทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสั่งการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรา แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือก่อให้เกิดความพิการแก่ร่างกายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ก่อนนำไปสู่การรักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง หลงเหลือความพิการให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

 

            ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีความพร้อมในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการฟื้นฟู หรือพบประสาทศัลยแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีระบบ Stroke Pathway เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการถาวรได้


โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อย
 อาทิเช่น

o    โรคปวดศีรษะ และไมเกรน

o    โรคเวียนศีรษะ

o    โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน

o    โรคลมชักหรืออาการวูบ

o    โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน

o    ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ

o    ภาวะการนอนผิดปกติ

o    โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

o    โรคสมองเสื่อม

o    โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า

การผ่าตัดสมอง

o เนื้องอกในสมอง

o อุบัติเหตุที่ศีรษะ

o โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น เส้นเลือดโป่งพองในสมอง เส้นเลือดขอดในสมอง

o การผ่าตัดโรคทางระบบประสาทในเด็ก

o การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในภาวะโพรงสมองโต

o การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากโพรงสมองชนิดชั่วคราว

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

o การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก

o การผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

o การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง

o การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยเหล็ก โดยการเจาะรูผ่านผิวหนัง

o การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง

o การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ

การนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัย เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

o การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography Scan: CT Scan)

o การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI)

o การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler Ultrasound) เพื่อช่วยประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

o การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง รวมถึงการวินิจฉัยโรคลมชัก เป็นต้น

o การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electromyography: EMG) ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

o การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study: NCS) เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย

แพทย์ประจำศูนย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจด้านสมองและระบบประสาท แพคเกจด้านสมองและระบบประสาท

สาระสุขภาพและกิจกรรม