แผนกอายุรกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อเจ็บป่วย การที่ได้มีแพทย์ประจำตัวคอยใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน คลินิกอายุรกรรมพร้อมตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยดุจญาติมิตร โดยครอบคลุมโรคทางอายุรกรรมตามระบบอวัยวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

o  ระบบต่อมไร้ท่อ

o  ระบบทางเดินหายใจ

o  ระบบทางเดินอาหาร

o  ระบบประสาทและสมอง

o  ระบบไต

o  ระบบโรคติดเชื้อ เป็นต้น

โดยมีทีมแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาแบบองค์รวม ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคและไม่กลับมาเป็นซ้ำ สุขภาพดีเพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นใจ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.บรรพต นาครำไพ

อายุรกรรม

พญ.กัลย์ยมล ธรรมนิรมล

อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.พงศ์ศิริ บ้านใหม่

อายุรกรรม

นพ.เอกชัย เทียนสุคนธ์

อายุรกรรม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม