แผนกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)เปิดให้บริการวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1211

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้การปรึกษา การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยาโดยมีคลินิกเฉพาะทางให้บริการ ดังนี้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ดังนี้

·      บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ

·      ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ

·      โรคซึมเศร้า

·      คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาความวิตกกังวล

·      คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาการนอน นอนไม่หลับ

·      คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในรายบุคคล และรายครอบครัว ดังนี้

·      โรคเครียด โรควิตกกังวล

·      โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์

·      โรคทางความคิด

·      โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ

·      โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ

·      นอนไม่หลับ

·      ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน

·      ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ

·      ปัญหาการใช้สารเสพติด

·      ปัญหาครอบครัว

·      ปัญหาพฤติกรรม

·      ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.เทวินทร์ เกษมรัตนไพบูลย์

จิตเวชศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม