แผนกโรคติดเชื้อเปิดให้บริการวันพุธ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 14.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกโรคติดเชื้อ

ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ (ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่ายาแก้อักเสบ ) อย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกโรคติดเชื้อ

โทร.1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.เอกชัย เทียนสุคนธ์

อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม