แผนกรังสีวินิจฉัยเปิดให้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999

ข้อมูลทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.สุปรียา เตชทิพากร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ชวัฒน์ ชิตวิเศษ

รังสีวินิจฉัย

พญ.ชลธิชา วังพิพัฒน์

รังสีวิทยาทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม

เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า