ค้นหาแพทย์

นพ. อนุพงษ์ สุริยะไชย

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมประสาท

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม

(ระบบประสาท)

อังคาร 8.00-17.00
พฤหัสบดี 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999