ค้นหาแพทย์

นพ. พิชเยนทร์ ดวงทองพล

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมประสาท

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม
(ระบบประสาท)

เสาร์ 10.00 - 17.00
อาทิตย์ 10.00 - 17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999