ค้นหาแพทย์

นพ. อาคม ทองชมภู

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม (ตกแต่ง) จันทร์ 16.00-18.00
อังคาร 16.00-18.00
พุธ 16.00-18.00
พฤหัสบดี 16.00-18.00
ศุกร์ 16.00-18.00
เสาร์ 13.00-16.00
อาทิตย์ 13.00-16.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999