ค้นหาแพทย์

นพ. ศรีธนญ เอี่ยมจั่น

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม จันทร์ 17.00 - 20.00
พุธ 17.00 - 20.00
เสาร์ 8.00 - 20.00
อาทิตย์ 8.00 - 20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999