ค้นหาแพทย์

นพ. อภิชาติ งานรุ่งเรือง

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม เสาร์ 8.00 - 20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999