ค้นหาแพทย์

นพ. สิริพงศ์ คงสนุ่น

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม

(ทางเดินปัสสาวะ)

จันทร์ 12.00-13.00
อังคาร 12.00-13.00
พุธ 12.00-13.00
พฤหัสบดี 12.00-13.00
ศุกร์ 12.00-13.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999