ค้นหาแพทย์

นพ. เอกชัย เทียนสุคนธ์

ชํานาญการพิเศษ : อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกอายุรกรรม (โรคติดเชื้อ) พุธ 8.00 - 17.00
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00
ศุกร์ 8.00 - 17.00
เสาร์ 8.00 - 17.00
อาทิตย์ 8.00 - 14.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999