ค้นหาแพทย์

พญ. รุจิรา พนาวัฒนกุล

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมเต้านม

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม อังคาร 17.00 - 20.00
อาทิตย์ 8.00 - 20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999