ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภรัตน์ อมรพรเจริญ

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกศัลยกรรม พฤหัสบดี 17.00-20.00
อาทิตย์ 8.00-20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999