ค้นหาแพทย์

นพ. กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ

ชํานาญการพิเศษ : ตจวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกผิวหนัง จันทร์ 9.00-12.00
พฤหัสบดี 9.00-12.00
ศุกร์ 9.00-12.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999