ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Fertility Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร

Heart Center

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Emergency and Trauma Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

Royal Life Anti-Aging Clinic

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

แพคเกจและโปรโมชั่น ดูทั้งหมด

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

Coronary Artery Angiography (CAG)

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

Bangkok Udon Fertility Center

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

IUI

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Package Laparoscopic Surgery

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. วัชรดา อักขระ

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

นพ. เกียรติศักดิ์ ซื่อดำรงรักษ์

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) คืออะไร?

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) คืออะไร?

เรื่อง โรคแพ้โปรตีนนมวัว โดย พญ.พรฑิตา เชาวลิตถวิล

เรื่อง โรคแพ้โปรตีนนมวัว โดย พญ.พรฑิตา เชาวลิตถวิล

ดูบทความทั้งหมด