ຄຣີນິກສະເພາະທາງດ້ານການແພດຜິວໜັງ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ 09.00 - 12.00
ວັນພະຫັດ - ວັນສຸກ 09.00-12.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1211

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກຜິວໜັງ

ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຜິວ

 

  • ປິ່ນປົວພະຍາດຜິວໜັງທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ຜື່ນຜິວໜັງອັກເສບ, ພູມແພ້ຜິວໜັງ, ລົມພິດ, ສະເກັດເງີນ, ຕຸ່ມນຳ້, ເສັ້ນເລືອດອັກເສບ
  • ການເບິ່ງແຍງເສັ້ນຜົມ, ໜັງຫົວ, ຄັນແຄ ແລະ ຜົມລົ່ນ.
  • ປິ່ນປົວພະຍາດຊືມເຊື້ອຜິວໜັງ ແລະ ເລັບ, ຕານເຕັ້ນ, ເລີມ ແລະ ຫູດ
  • ຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງລົມພິດ ພູມແພ້ຜິວໜັງດ້ວຍ Patch Test ແລະ Allergy Test

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.KITT CHUAPETCHARASOPON

Dermatology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ