รังสีวินิจฉัย ເປີດບໍລິການ

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.SUPREEYA TECHATIPAKORN

Diagnostic Radiology

Dr.CHAWAT  CHITWISET

Diagnostic Radiology

Dr.CHONTICHA WANGPHIPHAT

General Radiology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

Magnetic Resonance Imaging (MRI)