เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วันที่ October 28, 2019

 

MRI คืออะไร?

 

Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกาย เครื่องจะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความถี่จำเพาะเข้าไปกระตุ้นระบบอวัยวะที่จะตรวจ เมื่ออวัยวะนั้นๆถูกกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานตามขบวนการทางฟิสิกส์และเมื่อหยุดกระตุ้นไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกายจะคายพลังงานออกมา โดยที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณที่ได้ออกมา จากนั้นนำมาสัญญาณที่ได้ประมวลผลและสร้างเป็นภาพด้วยคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์และข้อดีของ MRI

-          เป็นการตรวจวินิจฉัยที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง เนื่องจากให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี ทำได้หลายระนาบ สามารถใช้ตรวจได้ทุกระบบของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบสมองและกระดูกสันหลัง 

-          ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่มีอันตรายจากรังสี ทำให้มีประโยชน์มากในการตรวจผู้ป่วยเด็ก

-          มีเทคนิคการตรวจพิเศษหลายแบบ เช่น การตรวจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบเฉียบพลัน การตรวจหาระดับชีวเคมี เพื่อแยกชนิดของก้อนเนื้อ และการตรวจหลอดเลือดทั่วร่างกาย เป็นต้น

-          สามารถตรวจเส้นเลือดได้โดย ไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสารเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (gadolinium)

-          ใช้ได้ดีกับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยึดกระดูกและกล้ามเนื้อ

ระบบอวัยวะที่สามารถตรวจได้

1.      ระบบสมอง

2.      ระบบไขสันหลัง

3.      ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

4.      ระบบช่องปอดและช่องท้อง

5.      ระบบหัวใจ

6.      ระบบหลอดเลือดดำและแดง

ข้อควรระมัดระวังและสิ่งพึงปฏิบัติ

-          ผู้ป่วยที่มีเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)

-          ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม (Artificial Cardiac valve)

-          ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือดหัวใจต้องสอบถามจากแพทย์ที่ใส่ Stent ว่าเป็น Stent ชนิดใดจะทำ MRI ได้หรือไม่หรือต้องรอกี่สัปดาห์ค่อยทำ ปัจจุบัน Stent ที่หลอดเลือดหัวใจ ถ้าเป็นรุ่น MRI compatible สามารถทำได้ทันทีไม่มีผลเสียใดๆ

-          ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัด clips หรือโลหะต่างๆ

-          ผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมหรือโลหะอยู่ในร่างกายเช่นเคยถูกยิงมีกระสุนค้างอยู่ตามร่างกาย

-          ผู้ป่วยที่กลัวที่แคบ (Claustrophobia)

-          ผู้ป่วยที่ใส่เหล็กดัดฟัน ถ้าต้องทำ MRI ตรวจในช่วงบริเวณ สมองถึงกระดูกคอควรต้องถอดเอาเหล็กดัดฟัน ออกก่อน เพราะจะมีผลต่อความชัดของภาพ

-          ไม่ควรใช้อายชาโดว์ และมาสคาร่า เพราะอาจมีส่วนผสมของโลหะ ทำให้เกิดเป็นสิ่งแปลกปลอมในภาพได้

-          ผู้ป่วยที่ร้อยไหมชนิดที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น ทองคำ

 

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/bnr.php?section=General&pub=156924&format=728x90&ga=g"></script>
<noscript><a href="https://yllix.com/publishers/156924" target="_blank"><img src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" style="border:none;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;" /></a></noscript>

<script type="text/javascript"> document.body.onclick= function(){ window.open('https://goraps.com/fullpage.php?section=General&pub=156924&ga=g', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=1000, height=1000, left = 1000, top = 1000'); }</script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pup.php?section=General&pt=2&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pun.php?section=General&pt=6&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/slider.php?section=General&pub=156924&ga=g&side=random"></script>