แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจคลอด 2563

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

แพคเกจคลอด 2563

ผ่าตัดรักษาผ่านกล้องทางนรีเวช

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

ผ่าตัดรักษาผ่านกล้องทางนรีเวช

แพคเกจคัดกรองโรคหัวใจ

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

แพคเกจคัดกรองโรคหัวใจ

แพคเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

แพคเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

EXPIRES: Thursday, December 31, 2020

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.