แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพคเกจคลอด

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกจคลอด

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพคเกจผ่าตัดเบาใจ

EXPIRES: Friday, December 31, 2021

แพคเกจผ่าตัดเบาใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.